Home / SBO / กีฬา ฟันดาบ และการเปลี่ยนแปลง โดย SBO

กีฬา ฟันดาบ และการเปลี่ยนแปลง โดย SBO

กีฬา ฟันดาบ SBO

กีฬา ฟันดาบ SBO

การฟันดาบ SBO

เรื่องของความคมความเสียวกันเลยนั้นก็คือ ดาบ หรือ มีดดาบ ดาบนั้นมีหลายรูปแบบคับไม่ว่าจะมี ดาบสั้น ดาบยาว ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันไปคับ ส่วนในเรื่องของ ดาบวันนี้ผมจะมาพูดถึงกีฬา ที่ต้องใช้ดาบนั้น ก็คือ กีฬาฟันดาบนั้นเอง ฟันดาบ (Fencing) เป็นกีฬาที่วิวัฒนาการมาจากการใชดาบเป็นอาวุธในการต่อสู้และใช้ในชีวิตประจำวันของคนโบราณ แต่ปัจจุบันนี้ฟันดาบได้กลายเป็นกีฬา และได้เริ่มเผยแพร่ไปนังนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

สำหรับกีฬาฟันดาบในประเทศไทยในอดีตนั้น ยังมิได้เป็นที่นิยมมากนัก อาจเนื่องมาจากว่าอุปกรณ์และชุดกีฬามีราคาแพงหรืออาจจะเป็นเพราะความซับซ้อนของกฎกติกาแต่ ณ ปัจจุบันนี้ กีฬาฟันดาบในประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น เริ่มมีการฝึกสอนในระดับอุดมการศึกษา และแข่งขันในระดับกีฬามหาวิทยาลัยอีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งนักกีฬาฟันดาบเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติแล้ว แม้ประเทศไทยจะยังมิได้เป็นที่หนึ่งด้านกีฬาฟันดาบ แต่ในอนาคตกีฬาฟันดาบของไทยจักต้องเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ไม่แพ้กีฬาฟุตบอลหรือเทนนิสอย่างงแน่นอน

การฟันดาบ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการกีฬาฟันดาบ SBO และผู้ที่ต้องงการจะพัฒนาฝีมือในกีฬาฟันดาบให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศให้จงได้ ในสมัยมัธยมพี่ ๆ น้อง ๆ คงเคยได้เรียนการฟันดาบ หรือ ในเรื่องของกระบี่กระบองก็เหมือน กับการฟันดาบนั่นเอง

การเปลี่ยนแนวประสานดาบในการเข้าทำ SBO

การเข้าทำธรรมดานั้นมีอยู่ 3 ท่าคือ วันนี้จะมานำเสนอการเข้าทำอะไรนั้นมาติดตามกันดูการเข้าทำแบบเปลี่ยนแนวลอดใต้ดาบแทงเป็นการเข้าทำในแนวอื่นจากแนวที่ประสานดาบ การทำจะใช้นิ้วมือบังคับปลายดาบให้ไปยังแนวที่ต้องการจะแทง แล้วเหยียดแขนออกไปแทงพร้อมทั้งขืนมือ

ในการเปลี่ยนแนวแทงจากแนวสูงไปแนวสูง SBO ปลายดาบผ่านใต้ใบดาบคุ่ต่อสู้จากแนวต่ำไปแนวต่ำ ผ่านบนใบดาบ การเปลี่ยนแนวสองครั้งอาจจะทำได้จากแต่ละแนว แนวที่แนะนำให้ทำคือ เปลี่ยนจากแนวสูงไปแนวสูง และแนวสูงไปแนวต่ำจากการเปลี่ยนแนวจากต่ำไปแนวต่ำไม่ได้ การเข้าทำแบบเปลี่ยนแนวเหนือปลายดาบแทง เป็นการเปลี่ยนแนวแทงข้ามปลายดาบคู่ต่อสู้ การทำให้ยกปลายดาบ งอแขน ใบดาบตั้ง ให้ผ่านพ้นปลายดาบของคู่ต่อสู้ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ และผ่อนนิ้วอื่น ๆ แล้วใช้ข้อมือกระดกไปเข้าแนวตรวข้ามกับแนวประสานดาบ เหยียดแขนพร้อมกับขืนมือแทงโดยจากแนวต่ำไปแนวต่ำจะทำไม่ได้

และสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอคือ การเข้าทำแบบผสมเป็นการทำมากกว่าหนึ่งจังหวะ ในการเข้าทำผสมนั้น การลวงครั้งแรกหรือแรก ๆ จะต้องขยับเข้าไปไกล้ ๆ คู่ต่อสู้โดยอย่าให้เสียท่าจดดาบ แต่ทำให้กลมกลืนไปจนชิดระยะที่จะแทงได้คับ ในสุดท้ายนี้ของฝากถึงนักกีฬาให้มั่นทำการฝึกฝนหาความรู้ให้มากนะคับเพื่อจะทำให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

About admin

Scroll To Top