Home / SBO / ท่า UKI-GOSHI และ OGOSHI โดย SBO

ท่า UKI-GOSHI และ OGOSHI โดย SBO

sbobeth398

ท่า UKI-GOSHI และ OGOSHI

ในการทุ่มของกีฬายูโดนั้นมีหลายท่ามากยกตัวอย่างของการทุ่มเช่น ท่าทุ่มตะโพกลอย ท่าทุ่มตะโพกใหญ่ ท่าทุ่มหัวไหล่แขนเดียว ฯ และในแต่ละท่านั้นจะมีเทคนิคการทุ่มในแต่ละท่า

ท่าทุ่มตะโพกลอย UKI-GOSHI

ผู้ทุ่มจะก้าวเท้าขวาของตน โดยวางในตำแหน่งหน้าเท้าขวาของคู่ต่อสู้โดยใช้แตะแต่เพียงปลายเท้า ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการหมุนตัวจากนั้นใช้มือซ้ายของตนดึงคู่ต่อสู้มาข้างหน้าพร้อมกับหมุนตัวโดยการถอยเท้าซ้ายไปทางด้านขวา ขณะเดียวกันปล่อยมือขวาของตนโอบหลังของคู่ต่อสู้ จากนั้นหมุนตัวไปทางด้านซ้ายเป็นลักษณะครึ่งวงกลม คู่ต่อสู้ของเราก็จะถูกทุ่มลอยในที่สุดท่าทุ่มตะโพกลอยนี้เป็นท่าแม่บทที่มีความสำคัญมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าควรทุ่มท่าแรกที่ผู้รับการอบรมควรฝึกฝน เพราะจะเป็นท่าที่สอนให้ใช้การดึงของมือ การหมุนตัว การวางเท้าที่ถูกต้องเพื่อจะนำทางไปสู่การฝึกท่าอื่นต่อไป

ท่าทุ่มตะโพกใหญ่ OGOSHI SBO

ท่าทุ่มตะโพกใหญ่ OGOSHIOGOSHI นั้นเป็นท่าทุ่มในประเภทของการใช้ตะโพกเช่นเดียวกับท่าทุ่มตะโพกลอย UKI-GOSHI มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยคือ ขณะที่ผู้ทุ่มก้าวเท้าขวาตรงหน้าเท้าขวาของคู่ต่อสู้ พร้อมกับดึงคู่ต่อสู้ด้วยมือซ้ายถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังนั้น จะต้องย่อตัวลงให้ตะโพกของตนอยู่บริเวณเหนือเข่าของคู่ต่อสู้เล็กน้อยมือขวาที่โอบหลังคู่ต่อสู้นั้นจะโอบบริเวณสายคาดเอว และหลังจากนั้นจะยืดเข่าขึ้นสปริงตะโพกขึ้นพร้อมดึงมือซ้าย คู่ต่อสู้ของเราก็จะถูกทุ่มลอย

ท่า IPPON SEO-NAGE และ MORATE-SEOI-NAGE

ในการทุ่มของกีฬายูโดนั้นมีหลายท่ามากยกตัวอย่างของการทุ่มเช่น ท่าทุ่มตะโพกลอย ท่าทุ่มตะโพกใหญ่ ท่าทุ่มหัวไหล่แขนเดียว ฯ และในแต่ละท่านั้นจะมีเทคนิคการทุ่มในแต่ละท่า

การทุ่มหัวไหล่แขนเดียว IPPON SEO-NAGE

ในขณะที่ยืนพร้อมที่จะทุ่มนั้น ให้เราใช้มือซ้ายของท่านดึงคู่ต่อสู้ให้เสียการทรงตัวมาข้างหน้า ในขณะที่ก้าวเท้าขวาของเราให้อยู่ข้างเท้าขวาของคู่ต่อสู้หมุนตัวของเราด้วยความเร็วไปทางด้านซ้ายพร้อมกับใช้มือขวาของเราสอดเข้าใต้รักแร้ของคู่ต่อสู้ โดยใช้ข้อพับแขนขวาของเรากระชับให้แน่นถอยเท้าซ้ายเข้าหาคู่ต่อสู้ในขณะที่ย่อหัวเข่าลงพอประมาณหมุนตัวของเราต่อไปโดยใช้มือซ้ายดึงให้แรงแล้วสปริงหัวเข่าขึ้นจะทำให้คู่ต่อสู้ของเราลอยข้ามหัวไหล่ขวาของเราและล้มลงในด้านหน้าของเรา

ท่าทุ่มด้วยไหล่สองแขน SBO MORATE-SEOI-NAGE

พยายามใช้มือซ้ายดึงคู่ต่อสู้ให้เสียการทรงตัวมาด้านหน้าขวาในขณะที่ก้าวเท้าขวาของเราให้อยู่หน้าเท้าขวาของคู่ต่อสู้ห่างกันพอประมาณเพื่อหมุนตัวเข้าหาในขณะที่ใช้มือขวาของเราม้วนเสื้อของคู่ต่อสู้ให้ส้นเท้าของเราหันเข้าหากันพอประมาณ หมุนตัวของเราไปทางด้านซ้ายต่อไปพร้อมทั้งสะบัดหน้าไปทางด้านซ้าย ใช้มือทั้งของเราดึงคู่ต่อสู้ไปทางไหล่ขวาของเรา คู่ต่อสู้ของเราก็จะถูกทุ่มตัวลอยขึ้น และนี้ก็คือเทคนิคการทุ่มหัวไหล่เดียวและการทุ่มด้วยหัวไหล่สองแขน

 

About admin

Scroll To Top