Home / กีฬา / หลักการและข้อแนะนำการฟุตเวอร์คสำหรับกีฬาแบดมินตัน

หลักการและข้อแนะนำการฟุตเวอร์คสำหรับกีฬาแบดมินตัน

แบดมินตันเป็นกีฬาที่มีทักษะและวิธีการในการเล่นมากมาย ให้ผู้เล่นได้ศึกษาและฝึกฝนกัน ซึ่งทักษะแต่ละอย่างนั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เล่นเอง สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการเล่นหรือการแข่งขันได้ ดังนั้นแล้วผู้เล่นทุกคนควรให้ความสำคัญกับทักษะในกีฬาชนิดนี้

ทักษะอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองคือการฟุตเวอร์ค ฟุตเวอร์คเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นควรฝึกฝนไว้ เพื่อนำไปใช้ในการแข่งขัน โดยหลักการปฏิบัติการฟุตเวอร์คมีดังนี้

  1. ยืนเท้าห่างกันประมาณ 18 นิ้ว
  2. ให้น้ำหนักอยู่ที่เท้าหน้า ย่อตัวเล็กน้อย
  3. หากมือถือแร็กเกตข้างขวา ให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเล็กน้อย มือยกแร็กเกตสูงขึ้น พร้อมที่จะตีลูกทันที

ข้อแนะนำการฟุตเวอร์ค

  1. อยู่ในท่าพร้อมตลอดเวลา
  2. หากจะตีลูกด้านที่มือถือเล็กเกต ให้หมุนตัวโดยใช้เท้าที่เป็นหลักก้าวไปตีลูก ให้เท้าขวานำและเท้าซ้ายชี้เข้าหาตาข่าย
  3. เมื่อจะตีลูกทางด้านใดก็ตาม ให้อีกด้านหมุน หรือหันมาทางซ้ายโดยใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างเป็นหลัก ขณะตีให้ไหล่ขวาชี้เข้าหาตาข่าย
  4. การกระโดดและการสไลด์เป็นสิ่งสำคัญในการเคลื่อนที่ เมื่อฟุตเวอร์คควรเคลื่อนไหวไปมา ไม่ควรยืนนิ่งอยู่กับที่

ฟุตเวอร์คเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นกีฬาแบดมินตันควรปฏิบัติให้ได้ หากปฏิบัติได้จะเป็นผลดีต่อตัวผู้เล่นอย่างมาก ดังนั้นแล้วผู้เล่นคนใดที่ยังทำแบบนี้ไม่เป็นก็สามารถทำตามหลักการและข้อแนะนำการฟุตเวอร์คดังกล่าวได้

About admin

Scroll To Top