Home / SBOBET / วิวัฒนาการของยูโด โดย SBOBET

วิวัฒนาการของยูโด โดย SBOBET

 

sbobeth380-1024x739

วิวัฒนาการของยูโด

 วิวัฒนาการของยูโดนั้นทุกท่านคงรู้จักมาแล้วในบางส่วนสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่ายูโดนั้นแท้จริงมาจากประเทศอะไรต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนในบทความนี้จะได้มาเล่าถึงความเป็นมาแท้ที่จริงแล้วยูโดจะมีชื่อที่เรียกอีกแบบนั้นก็คือ โคโดกันยูโด มีความเป็นมาโดยลำดับอย่างไร เห็นว่าถ้าได้นำสภาพเหตุการณ์ในประเทศญี่ปุ่นสมัยนั้นมาเล่าไว้ก่อนแล้วจะช่วยให้เข้าใจดีขึ้นใน ค.ศ.1868 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิรูปสวัดิภาพสังคมและการเมืองหลายประการ อย่างเช่น ระบบโตกูกาวา โชกุนาเต TokukawaShogunate(ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน) ได้เลิกล้มไปโดยมีระบบจักรพรรดิ Imperial Rule เข้ามาแทนสถานกาณ์บ้านเมืองสงบราบคาบ ประเทศญี่ปุ่นจึงหันเข้าหาวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก ซึ่งมียุโรปและอเมริกา

ใน ค.ศ.1871  ได้มีการบัญยัติห้ามมิให้ซามูไร Samurai (นักรบ)มีดาบประจำตัวเหมือนสมัยก่อน เป็นเหตุให้ศิลปะการต่อสู้นานาชนิดรวมทั้งญญิตสูด้วยต้องซบเซาลง สถาบันฝึกสอนวิชาเหล่านี้ซึ่งมีอยู่แพร่หลายได้รับความกระทบกระเทือนถึงแก่เลิกล้มไปก็มี ใน ค.ศ.1882 ท่านยิโกโรดาโนมีอายุได้ 23 ปีริเริ่มตั้งสถาบันสำหรับฝึกสอนวิชานี้ขึ้นเป็นแห่งแรก ในบริเวณวัดพุทธศาสนามีชื่อว่า อิโช Eisho ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ปฏิรูปญูญิตสูเป็นยูโดด้วยตลอดเวลาที่ได้ก่อตั้งสถาบันโคโดกันยูโดขึ้นแล้ว ท่านยิโกโรดาโนได้พยายามปรับปรุงแก้ไขยูโดให้วิวัฒนาการทันสมัยขึ้น และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลวิวัฒนาการของยูโดที่หาน้อยคนนักที่จะทราบ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถติดตามอ่านกันต่อได้เลย

วิวัฒนาการของยูโดนั้นทุกท่านคงรู้จักมาแล้วในบางส่วนสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่ายูโดนั้นแท้จริงมาจากประเทศอะไรต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนในบทความนี้จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปและวิวัฒนาการของยูโด

สมัยนั้นท่านยิโกโรคาโน พนันบอลออนไลน์ ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1860 ณ เมือง ชิโอโกะ ซึ่งตั้งอยู่ชายทะเลใกล้เมืองโกเบ ต่อมาครอบครัวของท่านอพยพมาอยู่ในกรุงโตเกียวเมื่อ ค.ศ.1871 ครั้งท่านเจริญวัยมีอายุได้ 18 ปี ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียว Tokyo Imperial University ท่าผู้นี้ร่างเล็ก และบอบบางแต่มีนิสัยไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงรังแก พร้อมด้วยมีความปรารถนาอันแรงกล้าในอันที่จะเป็นคนแข็งแรง เมื่อทราบวิธีของญูญิตสูว่า สามารถทำให้คนร่างเล็กต่อสู้กับคนร่างใหญ่กว่าได้จึงสนใจเข้าศึกษาวิชาญูญิตสูแต่ประจวบด้วยขณะนั้นญูญิตสูกำลังซบเซาดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องด้วยมีความสนใจจึงพยายามเข้าศึกษากับอาจารย์มาซาโทโมอิโซ MasaTomoIsoโดยลำดับ อาจารย์ทั้งสองได้ถ่ายทอดวิชาญูญิตสูให้แกท่านยิโกโรคาโนเป็นอย่างดี

สมัยที่สถาบันโคโดกันตั้งใหม่ ๆ มีเสื่อยูโด Tatami เพียง 12 ผืน ที่ฝึกมีเนื้อที่ 12×16 ฟุต มีนักยูโด SBOBET ฝึกอยู่ 9 คนเท่านั้น การปฏิรูปญูญิตสูมาเป็นยูโดนั้น เนื่องจากวิธีการของญูญิติสูมีมาก่อน ตลอดจนเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย ดังนั้นท่านยิโกโรคาโนจึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการ กรมตำรวจแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการแข่งขันระหว่างนักญูญิตสูกับนักยูโดขึ้น และนี้ก็คือต้นกำเนิดของโคโดกัน หรือยูโดนั้นเองคับ

About admin

Scroll To Top