Home / ที่เที่ยว / เที่ยวชมโบสถ์ St. Laurenzen (St-Laurenzenkirche)

เที่ยวชมโบสถ์ St. Laurenzen (St-Laurenzenkirche)

14_full

โบสถ์ St. Laurenzen (St-Laurenzenkirche) หากเดินมาทางถนน Marktgasse ก่อนเข้าเขตมหาวิหาร St. Gallen จะเห็นโบสถ์ St.Laurenzen ซึ่งมีหอคอยสูง สามารถเดินขึ้นไปชมวิวของบริเวณมหาวิหาร St. Gallen หอสมุดโบราณและเขตเมืองเก่าได้ โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นที่ประกอบพิธีของคนท้องถิ่นมายาวนานจนกระทั่งเกิดไฟไหม้เมืองในปี ค.ศ.1314 ชาวเมืองจึงได้สร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นปี ค.ศ.1413 เป็นสถาปัตยกรรมแบบทออิก และต่อมาในปี ค.ศ.1527 ผู้ว่าการได้ปรับเปลี่ยนโบสถ์นี้จากนิกายโรมันคาทอลิกเป็นโปรเตสสแตนต์ โดยยังคงมีการสร้างใหม่และต่อเติมขึ้นอีกเรื่อยๆ ภายในโบสถ์ทาสีผนังในรูปแบบเรขาคณิตดูแปลกตาผิดกับโบสถ์อื่นๆ และมีออร์แกนขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่น และระจกสีทำให้โบสถ์ดูขลังขึ้น

About admin

Scroll To Top